Te Deum la cei 100 de ani de la Marea Unire. Delegația Aradului la Evenimentul istoric de la 1 decembrie 1918

By | 02/12/2018

La împlinirea celor 100 de ani de la Marea Unire, prisosind în „mulţumire” (Col. 2,6-7), preoți, reprezentanți ai instituțiilor locale și credincioși din regiunea Hălmagiu s-au aflat împreună pentru a înălţa un imn tradiţional de laudă şi de aducere de mulţumire Preasfintei Treimi, Dumnezeului nostru, Domnul timpului, al evenimentelor şi al istoriei. Da, este datoria noastră, dincolo de o nevoie a inimii, să Îl lăudăm şi să îi mulţumim Celui care, fiind veșnic, ne însoţeşte în timp fără să ne abandoneze vreodată şi veghează mereu asupra poporului român cu fidelitatea iubirii Sale milostive.

Cu prilejul binecuvântat al Centenarului Marii Uniri, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, s-a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Ortodoxă cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din Hălmagiu. La sfânta slujbă au participat pr. paroh Cristian-Mihăiță Bacoș, pr. Ioan Florea – parohia Tisa, pr. Ciprian Briciu – parohia Hălmăgel, pr. Andrei Zadic – parohia Brusturi, pr. Mihai Bulea – parohia Bănești, pr. Marcel Drăgan – parohia Hășmaș, iar restul preoților din Cercul Pastoral Hălmagiu au asigurat cântarea la strană. Din partea oficialităților locale au fost prezenți: domnul primar Adrian Țoca, domnul viceprimar Călin Giurgiu, domnul director Victor David și numeroși credincioși.

Centenarul Marii Unirii ne arată că Biserica trăieşte pentru a-L lăuda şi pentru a-i mulţumi lui Dumnezeu. Şi tocmai această lucrare și atitudine de mulţumire, de-a lungul secolelor cu poporul român, este mărturie fidelă a unei iubiri care nu moare, a unei iubiri care îmbrăţişează oamenii de orice neam şi cultură, răspândind în mod fecund principii de viaţă adevărată. Tocmai în această perspectivă, cântând „Te Deum-ul” ne-am rugat: „Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta”.

În cadrul cuvântului de final al slujbei s-a transmis un mesaj de binecuvântare din partea Arhipăstorului nostru, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, care pe 02 decembrie sărbătorește ziua întronizării Sale ca Episcop al Aradului (02 decembrie 1984).

   În cadrul predicii s-a vorbit despre participarea delegației Aradului la evenimentul istoric de la Alba Iulia. Aproape toţi aceşti delegaţi au plecat la Alba-Iulia cu trenul din Arad. Primul tren a plecat din gară vineri 29 noiembrie, la orele 8, 30. E vorba de trenul personal care circula în mod curent spre Alba-Iulia, căruia i s-au ataşat patru vagoane destinate delegaţilor arădeni. În aceste vagoane au urcat „episcopul Ioan I. Papp, Vasile Goldiş, colonelul Şerb, dr. Iustin Marşieu, Sever Miclea, reprezentanţii Preparandiei şi ai Asociaţiei Române de Femei[…] la geamul din spatele vagonului au arborat un steag uriaş roşu, galben şi albastru, confecţionat din mătase, care arăta că în acest vagon călătoresc membrii Adunării Naţionale Române.” Cea mai mare parte a participanţilor din Arad şi împrejurimi au plecat la Alba-Iulia, sâmbătă 30 noiembrie tot cu trenul. Ziua de 1 Decembrie 1918 a cǎzut într­­-o duminicǎ. În noaptea de dinainte ninsese, întreaga naturǎ fiind învǎluitǎ într-un strat proaspǎt de zǎpadǎ .

O frumoasǎ descriere a  zilei o face scriitorul Emil Isac: ,, Se ivesc zorile. Ninge lin. Pe strǎzi defileazǎ legiunea românǎ, precedatǎ de fanfara minerilor şi a ofiţerilor.Este o demonstraţie cum nu s-a mai vǎzut vreodatǎ , pe care niciun om de culturǎ nu se poate reţine sǎ nu o admire[…]Niciodatǎ n-am vǎzut o asemenea masǎ de ţǎrani. Este puterea ancestralǎ care defileazǎ  .Şi toatǎ lumea cântǎ…Masele aşteaptǎ…unduindu-se ca un val puternic de oameni . Câteva momente şi începe istoria….”  

Adunarea s-a desfǎşurat conform programului dinainte stabilit de C.N.R.C., popularizat prin intermediul presei. În jurul orei 7, o parte din participanţi asistǎ la un Te-Deum oficiat de mai mulţi clerici. La biserica în care a slujit episcopul Aradului Ioan Papp, acesta a spus în timpul slujbei:,, Cel care a înviat din morţi a înviat şi neamul românesc”, toţi cei prezenţi au intonat ,, Deşteaptǎ-te române!”, atmosfera a fost una emoţionantǎ, iar lacrimile curgeau pe feţele tuturor.

   La orele 10 îşi fac intrarea în Sala Consiliului membrii C.N.R.C.. Jumǎtate de orǎ mai târziu a luat cuvântul deputatul Ştefan Cicio-Pop, preşedintele C.N.R.C. Dupǎ cuvântarea lui Cicio-Pop a luat cuvântul un alt arǎdean  dr. Ioan Suciu. Acesta prezintǎ mai întâi situaţia alegerii delegaţilor, enumerǎ apoi instituţiile,  organizaţiile şi asociaţiile etc. care au trimis deputaţi şi precizeazǎ cǎ sunt 1228 de delegaţi. Ioan Suciu propune sǎ fie aleasǎ conducerea Marii Adunǎri Naţionale , ca preşedinţi sunt propuşi Gheorghe Pop de Bǎseşti,  episcopii Ioan Papp de la Arad şi Demetriu Radu de la Oradea; vicepreşedinţi Teodor Mihali, Ştefan Cicio-Pop şi Ioan Flueraş;notari Alexandru Fodor, Sever Miclea, Caius Brediceanu,Victor Deleu, Silviu Dragomir, Iosif Ciser, Ionel Pop şi Gheorghe Crişan. Adunarea Națională aprobǎ în unanimitate propunerile fǎcute.

    Preşedintele adunǎrii Gheorghe Pop de Bǎseşti salutǎ adunarea şi  o declarǎ  deschisǎ şi constituitǎ. I se dǎ cuvântul lui Vaslie Goldiş. Discursul lui Goldiş a fost un moment atât de grandios încât a rǎmas întipǎrit adânc în memoria tuturor celor care l-au audiat, constituind plidǎ plinǎ de învǎţǎminte pentru toate generaţiile viitoare. Dupǎ expunerea istoricǎ şi logicǎ din încredinţarea şi „în numele Marelui Sfat al Naţiunii Române din Ungaria, Banat şi Transilvania roagǎ Mǎrita Adunare Naţionalǎ sǎ binevoiascǎ a primi şi a enunţa ca ale sale  urmǎtoarele hotǎrâri [ …] Adunarea Naţionalǎ a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungureascǎ, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptǎţiţi la Alba-Iulia în ziua de 18 noiembrie-1 decembrie 1918, decreteazǎ unirea acestor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România…”.

Dupǎ prezentarea Hotǎrârii Marii Adunǎri Naţionale de la Alba-Iulia, în finalul discursului său Vasile Goldiş a spus: ,,Închei repetând dorul nestins al celor 14 milioane de români: Trǎiascǎ România Mare!”.

A urmat apoi alegerea Marelui Sfat Naţional în rândul cǎruia se regǎseau 23 de reprezentanţi ai judeţului Arad: Vasile Goldiş secretar consistorial eparhial, Ioan Papp, episcopul Aradului, avocat Ştefan Cicio-Pop, avocat Ioan Suciu din Ineu, avocat Cornel Iancu, avocat dr. Iustin Marşieu, avocat dr. Gheorghe Popovici din Chişineu-Criş, Sava Raicu, director de bancǎ din Arad, Iuliu Grofoşoreanu, învǎţǎtor Galşa, avocat Vasile Avramescu din Radna, Romul Veliciu, avocat Arad, Emil Monţia, avocat Şiria, Sever Miclea, avocat Arad, Aurel Grozda avocat Buteni, Gheorghe Crişan, avocat Arad, Mihai Mǎrcuş, avocat Giula, Antoniu Mocioni, proprietar Bulci, Aurel Crişan, avocat Aradul-Nou, Constantin Missici, avocat Lipova, Victor Stanciu, profesor Arad, Avram Borcuţa econom în Şicula, Uroş Pǎtean, econom Nǎdlac, Ionel Mocioni, proprietar Cǎpâlnaş, şi Ioan Flueraş.

 Cuvântarea de final a adunǎrii a fost rostitǎ de vrednicul episcop al Aradului, Ioan Papp: ,,…se cuvine sǎ aducem mulţumitǎ la Tronul dumnezeiesc…cǎ a învrednicit şi neamul nostru românesc, de-a ajunge acel moment …sǎ poatǎ da zbor liber cugetelor şi sentimentelor sale … sǎ poatǎ da expresiune liberǎ în modul şi forma cum ni s-a dat nouǎ, naţiunei române…la marea prǎzmuire a zilei de astǎzi.” Dupǎ care face şi el o scurtǎ evocare a suferinţelor istorice îndurate de poporul român datoritǎ dominaţiei strǎine. Episcopul Ioan subliniazǎ însemnǎtatea istorică unică a acestei adunǎri : ,, timbrul adevǎrat al acestei sǎrbǎtori unice în felul ei , nu-l dǎ nici numǎrul nostru al celor de faţǎ , nici numǎrul celor reprezentaţi prin noi la aceastǎ adunare, ci acest timbru îl dǎ însuşi scopul pentru care ne-am întrunit, care scop abia şi-ar afla condei care sǎ-l descifreze…..şi abia şi-ar afla grai care sǎ-l exprime în cuvinte scurte.”

(Citit de 49 ori)