Cateheze Patristice

Mai jos sunt articolele din această categorie:

– Sfântul Apostol Andrei – cel de-al doilea hram al Catedralei Naționale sărbătorit pentru prima dată după sfințire

– Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum

– Sfinții Apostoli Petru și Pavel

– Vasile cel Mare, un sfânt al Răsăritului și al Apusului

– Sfântul Nicolae a trăit în Biserică mărturia bunătății

– Sfântul Apostol Andrei

– Căminul în care s-a dezvoltat cea mai mare vocație din istoria mântuirii

– Sfântul Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul

– Mintea în lucrarea rugăciunii la Sf. Ioan Scărarul

– Sfântul Chiril al Ierusalimului

– Sfântul Benedict

– Sfântul Grigorie Palama

– Sf. Teodor Studitul

– Sf. Simeon Noul Teolog

– Sf. Grigorie Dialogul

– Sf. Sofronie al Ierusalimului, monah și patriarh, păstor și apărător al ortodoxiei

– Icoana, ușă de intrare în Împărăția lui Dumnezeu

– Sfântul Ioan Casian, un părinte al monahismului

– Policarp al Smirnei, Părinte apostolic

– Sfântul Leon, un mare păstor al Bisericii

Sf. Cuvios Varsanufie cel Mare, Hristos este „modelul nostru”

– Sfântului Fotie, mărturisitor al Adevărului

– Avva Iosif din Panephysis, „sunt împărat azi, căci îmi stăpânesc patimile”

– Sfântul Isidor Pelusiotul, un mare pedagog creștin

– Cuvânt de laudă (fragment) La strămutarea moaştelor celui întru sfinţi Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului Al Sfântului Nicodim Aghioritul

 Sf. Isaac Sirul, fiecare efort ascetic este o nouă reafirmare a întrupării

– Sfântul Ignatie Teoforul, un teolog al unirii și asemănării cu Hristos

– Sfântul Efrem Sirul, ascet, poet și mistic

– Sf. Grigorie Teologul

– Sfântul Maxim Mărturisitorul, pareneză din Mistagogia – să nu lipsim de la Sfânta Liturghie 

– Sfântul Chiril al Alexandriei 

– Sfântul Atanasie cel Mare 

– Sf. Antonie cel Mare 

– Sfântul Grigorie de Nyssa 

Sfântul Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul 

– Vasile cel Mare, un sfânt al Răsăritului și al Apusului 

– Sfântul Arhidiacon Ștefan, marele mucenic al Bisericii de la începuturi

– Sf. Apostol Andrei, Cel întâi chemat și Ocrotitorul României  

– Educația în pedagogia Sfinților Părinți

– Episcopul, apărător al credinţei ortodoxe, la Sf. Vasile cel Mare

– Înfierea dumnezeiască la Sf. Ioan Gură de Aur

Ioan Botezătorul, martirul Adevărului și profetul comuniunii cu Dumnezeu    

(Citit de 295 ori)