Sărbători

Mai jos sunt articolele din această categorie:

– Duminica Izgonirii lui Adam din Rai

– Duminica a XXXIV–a după Rusalii, a Întoarcerii Fiului risipitor

– Duminica a XXXIII-a după Rusalii, a Vameșului și Fariseului

– Duminica a 31-a după Rusalii

– Vindecarea celor zece leproși

Teofania treimică de la Iordan

– Numele lui Dumnezeu luminează peste noi de Anul Nou

– Te Deum – aducere de mulțumire pentru anul 2018 ce se apropie de sfârșit

– Felicitări de Crăciun

– Sfântul Apostol Andrei – cel de-al doilea hram al Catedralei Naționale sărbătorit pentru prima dată după sfințire

– Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr. Nu se pot invoca drepturi eshatologice datorită condițiilor sociale precedente

– Duminica a XXIII-a după Rusalii. Hristos restabilește demnitatea umană

 Nu cultivă cel care nu are grijă de mântuire și nu are grijă de mântuire cel care nu cultivă

Inălțarea Sfintei Cruci

– Nașterea Maicii Domnului

– Duminica migranţilor români

– Duminica a XII-a după Rusalii

– Adormirea Maicii Domnului

– Duminica a XI-a după Rusalii

– Taborul, un moment anticipat de lumină

Duminica a zecea după Rusalii

– Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum

– Duminica a șaptea după Rusalii

– Persoanele bolnave în centrul atenției

– Sfinții Apostoli Petru și Pavel

– Duminica a treia după Rusalii

– Duminica Sfinților Români

Duminica Tuturor Sfinților

– A adora Treimea înseamnă a înălța spre Ea „un imn de tăcere” (sigomenon hymnon)

– Pogorârea Sfântului Duh. Darul Cincizecimii sau Rusaliilor

– Duminica a șaptea după Paști. Rugăciunea arhierească a lui Iisus

– De Ziua Eroilor

– Duminica a șasea după Paști. Vindecarea orbului din naștere

– Duminica a cincea după Sfintele Paști

– Duminica a patra după Paști. Vindecarea slăbănogului de la Vitezda

– Mărturisitori ai Învierii Domnului

– Duminica femeilor mironosițe. A trăi Paștile înseamnă a pătrunde și a adora Taina

– Duminica Sfântului Apostol Toma. „Domnul meu și Dumnezeul meu”!

– A umbla în lumină și nu în întuneric

„Nu este aici. A înviat”

– Denia celor 12 Evanghelii

– Duminica Intrării Domnului în Ierusalim. Cine sunt eu, în fața lui Iisus Hristos care intră sărbătoresc în Ierusalim?

– Praznicul Buneivestiri. Duminica a cincea din Postul Mare

– Duminica a IV-a din Postul Mare. Fiecare om este o istorie de iubire scrisă de Dumnezeu

– Duminica III Postului Mare. Crucea lui Hristos este răspunsul lui Dumnezeu împotriva răului

– Păstorul cel bun. Duminica Sfântului Grigorie Palama

– Duminica Ortodoxiei

– Ipocriții nu știu să se pocăiască, fiindcă au uitat cum se plânge

– Pilda Fiul risipitor, pildă a împăcării

– Praznicul Întâmpinării Domnului, la Mănăstirea Hodoş-Bodrog

– Adevăratele criterii de referință. Imaginea ideatică despre sine

– Să lăsăm moștenire o lume de familii

– Cine crede nu este niciodată singur!

– Ce este împărăția lui Dumnezeu ?

– Boboteaza sau Arătarea Domnului

– Vasile cel Mare, un sfânt al Răsăritului și al Apusului

– Numele lui Dumnezeu luminează peste noi la începutul fiecărui an

– A mulțumi și a cere iertare la sfârșit de an

– Pruncul Iisus și umbra actualilor Irozi

– Crăciun fericit oricărui om și fiecărui om!

– Să privim la Pruncul Iisus cu aceeași iubire cu care s-a uitat la El binecuvântata Sa Maică

– Felicitare de Crăciun

– Hristos este centrul istoriei omenirii și centrul istoriei fiecărui om

– În fața „nu”-urilor noastre, Dumnezeu Tatăl răspunde cu o iubire și mai mare

– Iubirea și binele făptuit sunt mereu pe primul loc

– Sfântul Nicolae a trăit în Biserică mărturia bunătății

– De Ziua Națională a României

– Dumnezeu are compasiune de sărăciile noastre și ne îmbracă în talanții Săi

– Sfântul Apostol Andrei

– Veșnicia orientează proiectul autentic de viață

– Riscul comodității false, al mondenității în viață și în inimă

– Samariteanul milostiv, o inimă care vede

– Între versantul credinței și prăpastia fricii

– Hristos restabilește demnitatea umană

– Nu cultivă cel care nu are grijă de mântuire și nu are grijă de mântuire cel care nu cultivă

Sfânta Cuvioasă Parascheva

– Duioșia față de o mamă îndurerată

„Pescar de oameni”

– A iubi cu iubirea răstignită a Domnului

– Înălțarea Sfintei Cruci

– Fiecare persoană simte dorința de a iubi și de a fi iubită

– Căminul în care s-a dezvoltat cea mai mare vocație din istoria mântuirii

– Sfântul Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul

– Pericopa evanghelică cu o întrebare esențială

– Cine nu trăiește pentru a sluji, nu slujește pentru a trăi

– Maica Domnului și fericirea credinței

– Nu suntem singuri

– Maica Domnului, semn luminos de nădejde

– Taborul, un moment anticipat de lumină

– Sfântul Chiril al Ierusalimului

– Sfântul Benedict

– A doua Duminică a Postului Mare

– Sfântul Grigorie Palama

– Sf. Teodor Studitul

– Sf. Simeon Noul Teolog

– Sf. Grigorie Dialogul

– Sf. Sofronie al Ierusalimului, monah și patriarh, păstor și apărător al ortodoxiei

– Duminica Ortodoxiei

– Sfântul Ioan Casian, un părinte al monahismului

– Duminica Izgonirii lui Adam din Rai

– Policarp al Smirnei, Părinte apostolic

– Sfântul Leon, un mare păstor al Bisericii

Sf. Cuvios Varsanufie cel Mare, Hristos este „modelul nostru”

– Sfântului Fotie, mărturisitor al Adevărului

– Sfântul Isidor Pelusiotul, un mare pedagog creștin

– Întâmpinarea Domnului, sărbătoarea Luminii întru Sfântul Duh

– Sf. Isaac Sirul, fiecare efort ascetic este o nouă reafirmare a întrupării

– Sfântul Ignatie Teoforul, un teolog al unirii și asemănării cu Hristos

– Sfântul Efrem Sirul, ascet, poet și mistic

– Sf. Grigorie Teologul

– Sfântul Maxim Mărturisitorul, pareneză din Mistagogia – să nu lipsim de la Sfânta Liturghie 

– Sfântul Chiril al Alexandriei 

– Sfântul Atanasie cel Mare 

– Sf. Antonie cel Mare 

– Sfântul Grigorie de Nyssa 

Sfântul Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul 

– Botezul Domnului

– „Te Deum” de Anul Nou

– Vasile cel Mare, un sfânt al Răsăritului și al Apusului 

– Sfântul Arhidiacon Ștefan, marele mucenic al Bisericii de la începuturi

– Soborul Maicii Domnului

– Crăciunul pentru omul din mileniul al treilea

– Sf. Apostol Andrei, Cel întâi chemat și Ocrotitorul României  

– Pelerinaj la Sfânta Cuvioasă Parascheva

Ioan Botezătorul, martirul Adevărului și profetul comuniunii cu Dumnezeu    

Maica Domnului, chivotul legământului din sanctuarul Cerului

– Botezul Domnului

Te Deum de Anul Nou

(Citit de 375 ori)