Category Archives: Comemorări

Vasile Goldiş, „Părinte al unității românilor”

Acest studiu a fost prezentat în cadrul evenimentului academic care s-a desfășurat în perioada 30-31 octombrie 2018 la Facultatea de Teologie din Arad. Simpozionul Național, care s-a bucurat de binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Timotei dar și de prezența unui mare număr de cadre didactice din țară, a avut ca temă: „Biserica Ortodoxă Română și Marea Unire… Read More »

Vasile Goldiş, „Părinte al unității românilor”

Centenarul Marii Unirii ne face să ne apropiem de istorie, ne face bine să ne apropiem de istorie, în special de cea din secolele trecute premergătoare Unirii, pentru a vedea erorile umane provocate de sistemele politice care pretindeau să construiască un anumit „paradis pământesc” dominând popoarele, aservindu-i unor principii aparent indiscutabile și negându-le drepturile fundamentale.… Read More »

Vasile Goldiş, primii ani de activitate

În Anul Centenarului Marii Uniri ne vom opri cu reverență în fața persoanei și activității lui Vasile Goldiş, una dintre cele mai importante personalități ale Aradului la începutul secolului al XX-lea. Aradul devenise treptat un loc emblematic, unde aspirațiile fiecăruia se confrunta cu exigențele, așteptările și visele tuturor românilor, unde grupurile particulare conștientiza că dorințele… Read More »

Roman Ciorogariu, „Părinte” al unității de credință și de neam

Anul Centenarului Marii Uniri constituie și un fericit prilej pentru memoria noastră bisericească și națională a ne aminti de marii făuritori ai unității de credință și de neam din trecutul nostru. Tematica ziarelor locale, precum și a surselor edite, demonstrează că personalitatea bisericească, culturală și național-istorică a Episcopului Roman Ciorogariu a suscitat interesul unor cercetători,… Read More »

Episcopul Sinesie Jivanovici

Ziua de 14 martie 1768 ne amintește de trecerea la Domnul a Episcopului ortodox Sinesie Jivanovici al Aradului (1 sept. 1751-14 mart. 1768), ierarhul preocupat de atitudinea fundamentală a Arhipăstorului, aceea de ascultare a Duhului Sfânt, Cel care dă viață Bisericii și o însuflețește. Cu tăria Sa creatoare și reînnoitoare, Duhul susține mereu nădjdea poporului… Read More »

Spiritualitatea Scrisorii Regelui Ferdinand adresată Patriarhului Miron Cristea

Potrivit Regelui Ferdinand, Catedrala Mântuirii Neamnului este „semn de mulțumită pentru ajutorul celui Preaînalt” (Serbările Unirii 1929, Lucrare alcătuită de Comitetul organizator al Serbărilor Unirii, sub îngrijirea domnilor Ion Montani, Ion Georgescu și Emanuel Popescu, Atelierele Imprimeriei „Cvltvra Națională” București, iulie, 1929, p.23), este semnul recunoștinței pentru iubirea lui Iisus Hristos pentru noi, pentru darurile primite de… Read More »

Regele Ferdinand, Patriarhul Miron Cristea și Catedrala Mântuirii Neamului

Problema construirii unei Catedrale impunătoare în Bucureşti, care să simbolizeze Biserica Ortodoxă Română, afirmarea identităţii noastre naţionale și răspunsul la iubirea bogată în milostivire a Dumnezeului nostru, s-a pus imediat după dobândirea independenţei de stat, în urma războiului din 1877-1878, când s-a constatat că nici una din cele peste o sută de biserici, câte existau… Read More »

Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

La 27 ianuarie este marcată Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Este o zi care vorbește de la sine în numele tuturor popoarelor ale căror drepturi sunt violate și uitate. La 27 ianuarie 1945, trupele armatei sovietice eliberau lagărul de concentrare de la Auschwitz-Birkenau, cel mai mare lagăr nazist, care este un loc al… Read More »

Ioan (Ignatie) Papp – „Episcopul Unirii”

Ioan I. Papp a fost al şaptelea episcop de neam român din fruntea Eparhiei Aradului (1903-1925)[1], locţiitor de mitropolit al Transilvaniei (octombrie 1918-mai 1920) și fost co-preşedinte al Marii Adunări Naţionale de la 1 Decembrie 1918. Ierarhul, la 1 Decembrie 1918, a rostit celebrele cuvinte: „Cel ce a înviat din morţi a înviat azi şi… Read More »