Category Archives: Teologie

Taina Altarului se reflectă în taina aproapelui

Sfânta Euharistie, în timp ce ne uneşte cu Hristos, ne deschide şi spre ceilalţi, ne face mădularii unii pentru alţii: nu mai suntem separaţi, ci suntem una întru Hristos. Împărtăşania euharistică mă uneşte cu persoana care este lângă mine, dar şi cu fraţii de departe, în orice parte a lumii. De aici, din Euharistie, derivă… Read More »

Ha’olam-ha-bá , „lumea ce vine”

În interiorul lumii şi al istoriei ei se realizează o taină, „taina lui Hristos”, „taina voii lui Dumnezeu”, „taina Evangheliei”, după exprimările din Epistola către Efeseni. Evenimentul central al Scripturii este persoana, crucea şi învierea lui Hristos. Eshatologia este o componentă esenţială a teologiei creştine. Dimensiunile ei sunt esenţial hristologice, ecleziale şi cosmice. Prin oferirea… Read More »

Taina Pascală

Există o legătură indisolubilă între ultima cină şi moartea lui Iisus. La prima Iisus dăruieşte trupul Său şi sângele Său, adică existenţa Sa pământească, pe Sine însuşi, anticipând moartea Sa şi transformând-o într-un act de iubire. Astfel moartea, care prin natura sa, este sfârşitul, distrugerea oricărei relaţii, este făcută de El act de comunicare a… Read More »

Dumnezeu îl revelează pe om, omului

Se constată astăzi o anumită ostilitate culturală faţă de creştinism în general. Homo adorans al timpurilor trecute a devenit homo indifferens al timpurilor prezente. În acest context, Biserica este chemată să meargă în întâmpinarea oamenilor, dar şi să recepteze mesajul care vine de la societate spre ea. Fără Dumnezeu, omul îşi pierde măreţia, fără Dumnezeu… Read More »

Experienţa prezenţei Dumnezeieşti, a harului Părintesc

Ce este spiritualitatea creştină ? Ea este în mod fundamental „un sens al prezenţei dumnezeieşti”, „un sens al realităţii lui Dumnezeu”. Spiritualitatea creştină trebuie să facă „experienţa acestei prezenţe şi să trăiască în lumina ei”[1]. Spiritualitatea creştină este fundamentată pe o experienţă sigură a „harului Părintesc” al lui Dumnezeu, prin care este posibil să spunem,… Read More »

Toate sunt secundare lui Dumnezeu

La întrebarea de ce au fost aleşi Părinţii Capadocieni să reprezinte principalii noştri dascăli şi îndrumători în călătoria dialogului, răspunsul nu e greu. Întâi şi întâi cei trei Capadocieni, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Grigorie de Nyssa, alcătuiesc împreună una dintre cele mai importante „triade” teologice şi duhovniceşti ale Bisericii noastre. S-au născut şi… Read More »

Taina lui Hristos

Viața creștină aduce cu ea noutatea harului, care înseamnă noutatea lui Hristos. În Evanghelie Iisus foloseşte expresia „tainele Împărăţiei cerurilor” pentru a indica toată învăţătura Sa şi, îndeosebi, ceea ce se referă la persoana Sa (cf. Mat. 13,11). După Înviere se trece tot mai des de la plural la singular, de la taine la taină:… Read More »

Taina altarului reflectată în taina aproapelui

Sfânta Euharistie, în timp ce ne uneşte cu Hristos, ne deschide şi spre ceilalţi, ne face mădularii unii pentru alţii: nu mai suntem separaţi, ci suntem una în El. Împărtăşania euharistică mă uneşte cu persoana care este lângă mine şi cu care probabil nici nu am un raport bun, dar şi cu fraţii de departe,… Read More »

Pluralism și Postmodernitate

„Pluralism” este unul din acele cuvinte atotcuprinzătoare ce caracterizează situația noastră contemporană, al cărui înțeles este departe de a fi clar și chiar se dorește acest lucru. Ca multe alte „isme”, el nu face referire la o simplă factualitate, ci face trimitere și la o ideologie definită filosofic sau politic. Sensul cuvântului înseamnă „câțiva” sau… Read More »

Hristos și cultura istoriei

Problematica Persoanei lui Hristos a fost o temă dominantă de-a lungul întregii istorii a creștinătății atât apusene cât și răsăritene. Acest lucru este ușor de înțeles, dat fiind faptul că Persoana lui Hristos este punctul central și scopul final al vieții creștine. Viața ecleziastică este atât de inextricabil țesută în jurul lui Hristos încât viziunea… Read More »