Category Archives: Viață duhovnicească

Crucea în viața creștinului contemporan

Iisus Hristos nu este o idee sau o amintire din trecut, ci o Persoană care trăieşte cu noi, prin noi şi în noi prin Sfântul Duh şi împreună cu Hristos putem face toate lucrurile noi (Cf. Apoc. 21, 5). Noi toți, slujitori și creștini, suntem chemați să înviem în inima aproapelui speranţa acolo unde este… Read More »

Credință și îndoială

Afirmația fundamentală „cred în Dumnezeu”, deși aparent pare simplă în esențialitatea ei, este o realitate care se deschide spre lumea infinită a comuniunii cu Dumnezeu și cu Taina iconomiei Sale. Actul credinței înseamnă a ne lăsa cuprinși de Adevărul care este Dumnezeu, un Adevăr care este Iubire, Iisus Hristos, care S-a deșertat din cerul Său… Read More »

Postul, un demers cu Hristos

Aşa cum Hristos şi-a folosit trupul pentru a lupta împotriva diavolului, a păcatului şi a morţii, tot aşa noi ne putem folosi trupul pentru a lupta împotriva „trupului”. Evagrie afirmă că omul poate ajunge „puritatea inimii numai prin intermediul trupului”, pe care „călugărul ar trebui să îl trateze întotdeauna ca şi cum ar mai avea… Read More »

Credința ca mod de viață

Cuvântul lui Hristos, aşa cum vedem în Predica de pe Muntele Fericirilor, este tămăduitor şi eliberator. Pentru a înţelege Predica de pe Muntele Fericirilor şi pentru a ne situa în duhul ei noi trebuie să avem un mod de viaţă care se desăfăşoară în „interiorul pocăinţei”. Prin pocăinţă ni se deschide treptat uşile cunoaşterii lui… Read More »

Dumnezeu şi împreună cu El, omul

Pentru teologia apofatică, „supra-esenţa” dumnezeiască este absolut transcendentă faţă de om şi determină o afirmaţie antinomică (dar niciodată contradictorie) a totalei inaccesibilităţi a lui Dumnezeu în Sine şi a manifestărilor Sale imanente din lume. Dumnezeu „ne iese înainte” prin energiile Sale şi este prezent în întregime în ele. Energia nu este nicidecum o parte din… Read More »

Omul frumos

Frumusețea duhovnicească este darul Sfântului Duh şi fructul participării la harul acestuia. Viața duhovnicească este o formă de frumuseţe a Duhului, o formă de împărtăşire a Duhului, o cultură a Duhului. Frumusețea vieții ortodoxe este actuală pentru că revelează sensul, scopul vieţii creştine şi orientarea natural istorică a Bisericii. Avva Macarie Egipteanul relatează cum Avva… Read More »

Tristeţea

Tristeţea este o stare dureroasă, indisolubil legată de viaţa pământească a oamenilor, şi creează deseori o situaţie psihică gravă cu multe consecinţe grave. Tristeţea, sub orice formă, este tristeţe şi-l supără pe om. Însă mult mai grav este modul rău de confruntare al ei, lipsa controlului de sine şi a examinării de sine şi atribuirea… Read More »

Înţelegerea corectă a întristărilor

Rezultă deci că orice rău i se întâmplă omului, fie boală, fie moarte, fie sărăcie etc., trebuie privit din punctul de vedere al valorii creştine. Şi Lazăr s-a îmbolnăvit şi a murit, chiar dacă a fost prietenul lui Hristos. De aceea, omul care-L iubeşte pe Dumnezeu trebuie să suporte încercările în mod brav şi să… Read More »

Vocaţia mea este iubirea

Îl iubesc pe Iisus Hristos pentru El însuşi, pentru slava Sa. Vocaţia mea ca creştin este iubirea. Dacă vrem un mijloc care să ne conducă la desăvârşire acela este iubirea. Numai un singur mijloc cunosc sfinţii pentru al cunoaşte pe Dumnezeu, şi acesta este iubirea. Atât de mult vreau să-l iubesc pe Iisus Hristos, cum… Read More »