Biserica și societatea

c034e1_1024Biserica este chemată astăzi la un dialog pastoral eficient în probleme de interes și de însemnătate în viețile omenilor.

Lumea așteaptă să aibă o relație cu sens cu Biserica care să facă adevărată experienșa iubirii lui Dumnezeu. Societatea contemporană se definește printr-o cultură în mișcare ce sugerează o pluralitate și o diversitate de concepții și de moduri de viașă și chiar scepticismul față de orice afirmare absolută a vreunui adevăr.

Iar o astfel de cultură a pluralismului ridică mari semne in ăntrebare asupra evanghelizării, ănțelese în mare măsură ca parte integrantă a misiunii Bisericii. Trebuie spus aici că creștinismul nu are impact în cultura unui om, a unei societăți decît făcând corp comun cu valorile sale, se accede la o cultură făcând apel la memoria sa.

Însă cultura creștină (=cultură a întrupării) nu este o simplă memorie automată sau mecanică, ci este rațiune creatoare și facultate de adaptare istorică, capacitate inovatoare. Adică ea nu este doar memorie, ci și judecată, a transmite cuiva o cultură nu înseamnă doar a-i transmite o memorie – ci a-l face capabil de judecată în deplină cunoștință și libertate iubitoare.

(Citit de 310 ori)