Patristică

Aici puteti citi diverse studii și cursuri scrise de mine, atât în limba română cât și în alte limbi, grupate pe mai multe categorii:

Sfântul Ioan Gura de Aur

A fi în Hristos – Sf. Ioan Gură de Aur ; [.pdf]

Aspecte pedagogic-ontologice la Sfântul Ioan Gură de Aur ; [.pdf]

Eshatologia şi milostivirea în teologia Sf. Ioan Gură de Aur ; [.pdf]

– Iubirea, asemănarea noastră cu Hristos, la Sf. Ioan Gură de Aur ; [.pdf]

Sf. Ioan Gură de Aur-Biserica și Euharistia ; [.pdf]

Sfântul Ioan Gură de Aur – profetul desăvârşirii creştine ; [.pdf]

Slava deşartă şi Slava adevărată la Sfântul Ioan Gură de Aur ; [.pdf]

Taina Căsătoriei în teologia Sf. Ioan Gură de Aur ; [.pdf]

Viaţa ascetică după Sf. Ioan Gură de Aur ; [.pdf]

Sfântul Vasile cel Mare

Biserica ca și comuniune la Sf. Vasile cel Mare ; [.pdf]

Contextul politic și religios al păstoririi lui Vasile cel Mare ; [.pdf]

Sfântul Vasile cel Mare, Dascălul Bisericii ; [.pdf]

Fericitul Augustin

Augustin şi Maniheismul ; [.pdf]

Aurelius Augustinus ; [.pdf]

Dialogul lui Augustin cu Iulian de Eclanum ; [.pdf]

Fericitul Augustin și Tradiţia patristică ; [.pdf]

Iubire și răsplată la Fericitul Augustin ; [.pdf]

Pentru o evaluare a învăţăturii augustiniene despre graţie ; [.pdf]

Reflecția teologică primară a Fericitului Augustin ; [.pdf]

Teza fericitului Augustin despre peccatum originale ; [.pdf]

Ἡ θεολογία τοῦ Αὐγουστίνου στὴν περίοδο τῆς μεταστροφῆς ; [.pdf]

Sfântul Grigorie Teologul

„Filosofarea” ca propunere a educaţiei după Sfântul Grigorie Teologul ; [.pdf]

Avva Dorotei

Avva Dorotei – etos filocalic ; [.pdf]

Pateric

„Rugăciunea focului” ; [.pdf]

Avva, icoană a iubirii  în spiritualitatea Patericului ; [.pdf]

Avva, un exemplu personal în lumea Patericului ; [.pdf]

Cuvinte ca îndrumare în  Apophthegmata Patrum ; [.pdf]

Cuvinte ca sacrament în Apophthegmata Patrum ; [.pdf]

– Cuvinte de folos de la un Avva ; [.pdf]

Cuvinte şi tăcere în Apophthegmata Patrum ; [.pdf]

Duh și libertate în literatura Pustiului ; [.pdf]

Îndrumarea spirituală în Apophthegmata Patrum ; [.pdf]

Iubire și cunoaștere în tradiția patristică ; [.pdf]

Omul duhovnicesc în viaţa Bisericii ; [.pdf]

Paternitatea spirituală ; [.pdf]

Persoane și relații în viața duhovnicească ; [.pdf]

Patrologie şi Literatură Patristică (anul II) ; [.pdf]

Teologia și spiritualitatea Sfinților Părinți

Experiența comuniunii iubitoare la Sf. Părinți ; [.pdf]

Experiență și cunoaștere în teologia Sfinților Părinți ; [.pdf]

Moral Conscience in Eastern Patristic Theology 

Paradoxul în gândirea Sfinților Părinți ; [.pdf]

Spiritualitatea ortodoxă și revoluția tehnologică 

Sfântul Chiril al Alexandriei

Sf. Chiril al Alexandriei și tradiția patristică – teologia euharistică ; [.pdf]

Părinții Apostolici

– Dumnezeirea lui Iisus la Părinții și Scriitorii Bisericești din primele secole

Părinții Apostolici – Martiri, mărturisitori și apologeți ; [.pdf]

Dialogul iubirii

Dialogul iubirii

Sfântul Irineu de Lyon

Sfântul Irineu de Lyon ; [pdf]

(Citit de 651 ori)